“Nu de kinderen het huis uit zijn wil ik me
graag weer nuttig maken in de zorg.
Zorg leert door geeft me de kans mijn kennis
weer op te frissen”

OTHER SERVICES